border=


 
14 maj 2008 Jonas Lindvall
Protokoll från årsmötet

Här är det!

1. Mötets öppnande:
Björn Karnerfors förklarade årsmötet för öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman:
Till sekreterare valdes Olof Olsson
Till justeringsman valdes Joakim Häggström

3. Fastställande av förra årets möte:
Förra årsmötet fastställdes

4. Val av ordförande, tränare och kassör:
Till ordförande för nästa säsong valdes David Norén
Till tränare nästa säsong valdes Björn Karnerfors
Till assisterande tränare valdes Per Klingnäs
Till kassör valdes Johan Backmark.

5. Ekonomi:
Ekonomin för föregående säsong gicks igenom.
Medlemsavgiften spikades till 1000 kr per person. Eventuellt kompletterande avgift kan behövas tas ut efter jul.
Medlemsavgifterna för nästa säsong skall betalas innan sista maj 2008.

6. Nästa säsong:
Funderingar kring nästa säsong gicks igenom:
Träningsläger kommer att arrangeras i slutet av augusti. Lägret kommer att hållas i Varberg.
Björn Karnefors rekommenderade varmt alla att följa med. Möjlighet till rundpingis på fyllan, schyst kök och närhet till Varbergs nattliv gör allt till det kompletta träningslägret.
David Norén tar på sig att arrangera lägret, och Björn Karnerfors tar på sig att arrangera en träningsmatch.
Idéer kring ett B-lags vara eller icke vara diskuterades, mötet kom fram till att ett B-lag inte skall anmälas.
Ett alternativ, SIL (Svenska InnebandyLigan) togs upp, mötet beslutade att inte anmäla ett lag där heller.
Serien drar igång i början av Oktober, eller slutet av September.
Björn Karnérfors har fått en förfrågan från Utby om ett samarbete, årsmötet avvisade ett samarbete.
Björn Karnérfors tog på sig att kolla efter en ny tränings- och matchhall, samt kolla efter möjligheter till en tidigare tid.
Önskemål om hemmamatcher skall lämnas in, och mötet bestämde lördag som bästa dagen.


7. Förra säsongen:
Säsongen som gick gicks igenom:
Spontana applåder utbrast för poäng- och skytteligavinnaren Per Klingnäs.
Applåder utbrast även för busligevinnaren David Norén och Olof Olsson, för den sistnämde sakandes dock skäl…

8. Övriga frågor:
Träningsturneringen som spelades under förmiddagen plockades hem av VFFK, på målskillnad före Torslanda IBK.


Sekreterare: Justeringsman:

Olof Olsson Joakim Häggström


 

Division IV
23 februari 2020
LINDåS
Svingelns Sporthall
Årets spelschema »


Division IV
16 feb 2020 00:00
GöTEBORG CITY IBK -
Prioritet Arena
Årets spelschema »


NÄSTA TRÄNING
Ingen träning planerad.
Årets träningsschema »FORELELDEN skriver: Оптовая продажа ...
läs allt »